אוהבים בלגן? גם רשויות המס...

עצמאיים רבים לא מודעים למה שקורה אצלם בעסק.

תפקיד רואה החשבון הוא לדווח למוסדות ולהכין דוחות שנתיים והצהרות הון.

רוב רואי החשבון לא מתעסקים בייעוץ כלכלי.

בנו לעצמכם טבלת אקסל ורשמו בה הכנסות, הוצאות, תשלומים למוסדות וכו' וכך תוכלו לשלוט טוב יותר בפעילות הכלכלית של העסק, ותוכלו אולי להתייעל כלכלית ולחסוך בהוצאות.

מה עוד מעצבן אותי...