קופת פנסיה או התקפת פנסיה?


למה עצמאיים מחכים עד לחודשיים האחרונים לפני סוף השנה להפריש לקופת פנסיה למשל? לא עדיף שבמהלך השנה תפרישו סכום קטן מדי חודש ואז בסוף השנה יצא לכם סכום קטן יותר להשלים להפרשה השנתית לקופה?

מה עוד מעצבן אותי...