אנשים שזורקים את הכסף שלהם לפח


  • עצמאים שעובדים מהבית ולא לוקחים בחשבון את כל הקשור להוצאות העסקיות שלהם: הוצאות הארנונה, מים, חשמל, ביטוח דירה, גז. חברים, זו הוצאה מוכרת. טפלו בזה.

  • בעלי עסקים שלא מפרישים לפנסיה או לקרן השתלמות. הפרשה לקופה כל שהיא חוסכת במס הכנסה וביטוח לאומי וגם דואגת לעתיד שלכם.

  • עצמאים שלא תובעים החזר מס על ניכוי מס במקור מניירות ערך ופקדונות. נו באמת! נא לתבוע אחורנית עד שש שנים אחורה. זה כסף.

  • עצמאים שמגישים הצהרות הון לא נכונות - המשמעות: היתכנות שאלות מצד מס הכנסה בעתיד. באמת יש לכם כח לזה?

  • עצמאים שלא מודעים לעובדה שגם אם הם עוסקים פטורים, דהיינו לא משלמים מע"מ, עדיין חשוב לשמור על כל אסמכתא בגין הוצאה.

  • שכירים שהם גם עצמאיים יתכן מאוד שלא חייבים בתשלום ביטוח לאומי. לא שווה לבדוק?

  • עצמאיים שיש להם ביטוח אחריות מקצועית - לא מכניסים את ההוצאה הנ"ל להוצאות העסק. זו הוצאה לכל דבר...

אז תפסיקו לעצבן, ושמרו על הכסף שלכם אצלכם.

עדי שפירא.

רו"ח עצבני.

מה עוד מעצבן אותי...