למדתם? מגיע לכם כסף מהמדינה

מעצבן אותי שתושבי מדינת ישראל לא מנצלים את המגיע להם מהמדינה ואח"כ מתלוננים כמה קשה להם:

נצלו כל הטבה שהמדינה נותנת ולדוגמה:

בדקו האם עקב העובדה שסיימתם תואר אקדמי מגיע לכם זיכוי מס במס הכנסה.

לדוגמה - מי שסיים לימודיו עד וכולל שנת 2013:

  • מי שסיים לימודיו לתואר ראשון בין השנים 2005 - 2007, זכאי לחצי נקודת זיכוי דהיינו הטבה במס בסך של 1,308 ש"ח.

  • מי שסיים לימודים לתואר ראשון החל משנת 2008 ולא יותר מאוחר משנת המס 2013, יקבל נקודת זיכוי אחת כלומר הטבת מס בסך של 2,616 ש"ח.

  • ההטבה ניתנת החל משנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודי התואר הראשון, ולמשך מספר שנים הזהה למספר שנות לימודיו האקדמיות, אך לא יותר משלוש שנים.

מי שסיים לימודיו בשנת 2014 / 2015 -

יקבל את הטבת המס באותה שנה שלאחר שנת סיום התואר או שנה אחריי.

מי שסיים את לימודיו בשנת 2016 - יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת למשך מספר שנות התואר אך לא יותר משלוש שנים.

נקודות זיכוי ערכה הינו 2,616 ש"ח !!!!!

מה עוד מעצבן אותי...