עוסק פטור לא באמת פטור מעבודה...

עוסק פטור הוא עוסק שסך הכנסותיו לא עולות על 100,000 ש"ח . עוסק פטור אינו מחוייב בתשלום מעמ אך הוא מחוייב לדווח על הכנסותיו למעמ. לדוגמה : שנת 2015 נסתיימה ועל כן חובה על העוסק פטור לדווח על כך למעמ עד 31.1.16. אי דיווח בזמן עשוי לגרור קנסות!!!!

ניתן לדווח על כך באמצעות מספר דרכים : 1. נשלח מכתב הצהרת עוסק פטור ממע"מ ובו ניתן לדווח על ההכנסות. 2. רואה החשבון יכול לדווח על כך . 3. באמצעות אתר האינטרנט : www.taxes.gov.il.

לטיפים נוספים ניתן ליצור איתי קשר בטלפון 0545403921 או באמצעות אתר האינטרנט

מה עוד מעצבן אותי...