עצמאים, בקרוב תחלו לחתום על הדוחות השנתיים לשנת 2016.

עצמאים, בקרוב תחלו לחתום על הדוחות השנתיים לשנת 2016. נא שימו לב ש:

  1. אם העסק פועל מהבית אז יש לכלול בדוח השנתית את ההוצאות הביתיות הבאות : ארנונה , מיים , חשמל , ועד בית, אינטרנט, טלפון .

  2. הוצאות רכב - להקפיד שכל הוצאות הדלק , ביטוחיי ורישיון רכב , פחת על רכב, טיפולים ברכב, חניות, טסט לרכב נכללו.

  3. לבקש מהבנק פירוט על ריביות ועמלות לשנת 2016.

  4. לבקש מסוכן הביטוח אישורי הפקדה לשנת 2016 לגביי כל הקופות הפרטיות שלכם - קרן השתלמות, פנסיה , ביטוחיי מנהלים, אובדן כושר עבודה .

  5. לבקש אישור תשלום ביטוחיי חיים למשכנתא לשנת 2016.

  6. לבקש מהבנק טופסי 867 לשנת 2016 . טופס זה מראה כמה נוכה מס במקור מהניירות ערך, פקדונות .

  7. באם ניכו לכם מס במקור מההכנסות שלכם כעצמאים אז לבקש אישור ניכוי מס במקור מהמנכה לשנת 2016.

  8. לוודא שכל הוצאות הפרסום, כיבודים, אחזקה , משרדיות נכללו בדוח.

  9. להקפיד שנכלל הרכוש הקבוע שקניתם : ציוד אלקטרוני , ריהוט וכו למשל טלפון נייד , מחשב .

כל ההוצאות הנ"ל יכולות לחסוך לכם בתשלום למס הכנסה וביטוח לאומי. חבל על הכסף שלכם שהולך סתם לאיבוד !!!! עדי

מה עוד מעצבן אותי...