• Wix Facebook page

אתר תדמית - Fly Guy

עדי שפירא - רואה חשבון עצבני  משרד: 077-4340426 | נייד: 054-5403921

לתשומת לב כל אנשי העסקים - ובכלל כל השכירים במשק.

בבואכם לתרום למוסד כלשהו הקפידו לקחת קבלה על התרומה, 

יש מוסדות מוכרים לצורך מס הכנסה.

 

הכרה לצורך מס הכנסה, משמעותה זיכוי במס הכנסה.

חשוב מאוד שעל הקבלה שניתנה לכם עבור התרומה יהיה רשום: "מוכר לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה".

זו ההוכחה שמס הכנסה מכיר בתרומה הנ"ל.

החסכון הכספי בתרומות הנ"ל הוא גבוה היות וניתן זיכוי במס בשיעור 35 אחוז.

Please reload

מה עוד מעצבן אותי...
Please reload