חשוב לדעת


  1. עוסקים פטורים לא מבינים את החשיבות בלשמור כל אסמכתא על הוצאה עסקית הם טוענים כי אם הם עוסקים פטורים הם לא צריכים הוצאות וזה לא נכון !!!! מס הכנסה מחייב אתכם במס על בסיס הרווח העסקי שלכם ולכן ככל שיש יותר הוצאות עסקיות הרווח העסקי נמוך יותר ואז המס שבו תחוייבו יותר נמוך.

  2. חלה חובה מעשית להפריש לפנסיה. אי הפרשה לפנסיה גוררת קנסות שהמדינה מטילה.

  3. מומלץ וכדאי להפריש לקרן השתלמות כעצמאיים.

  • כי זו הוצאה שמוכרת ולא חלקית לצורך מס

  • לאחר שש שנים ניתן למשוך את ההפקדות מקרן ההשתלמות ללא תשלום מס .

  • התשואה בקרן השתלמות יותר גבוהה מכסף ששוכב בעו"ש ללא רווח כל שהוא .

אשמח לעמוד לשירותכם.

עדי

מה עוד מעצבן אותי...